Denacode Nuddis - Närvarosystem för Förskola och Fritids

Nuddis för kommuner

Administration av barn och närvaro
Hantera skolor och avdelningar
Egen ärendehantering med uppföljning
Beläggning över flera avdelningar / enheter
Med Denacode Nuddis så får kommuner full kontroll över fritids och förskole-verksamheten.
Kvalitetsstyrning
Digitalt närvarosystem säkerställer att man alltid har kontroll på när barn kommer och går. Exakt information finns för vad föräldrar angett, vem som ska hämta och när osv.

Säkerhet
Vid utrymning av lokal t.ex. vid brand så finns alla uppgifter om barnens närvaro i plattan som man kan ta med. Oerhört värdefullt vid en krissituation.


Statistik
Se hur närvaron ser ut på varje dagis, eller på enhet eller på hela kommun, både planerad och faktisk närvaro över tid. Sjukfrånvaron kan analyseras och t.ex. kan trender vid influensatider kan visas.


Import av barn och föräldra-uppgifter
Flesta kommuner har redan digitalt register för barn och föräldrar. Dessa går att ansluta och löpande uppdateras till Denacode Nuddis genom importer. Vi integrerar mot alla system som har exportmöjligheter utan extra kostad.

Export och analys i excel
Vill man göra avancerade analyser så finns möjlighet att exportera datalistningar till excel för vidare bearbetning.

Rättighetsstyrt
Går att sätta behörighet i hierarki, så att olika grupper i systemet ser och kan göra olika saker.

Kontakta för prisuppgifter
Närvaro och tidsregisteringssystem. Denacode Nuddis
Till kontakta oss »
Nuddis © är del av produktserien från Denacode AB. För försäljning kontakta info@denacode.se eller ring 010 - 234 81 50. Support: support@denacode.se