Denacode Nuddis - Närvarosystem för Förskola och Fritids

Nuddis för Personal

Administration av barn och närvaro
Realtids grafer med översikt av belastning
Snabb & enkel schemaläggning av öppettider
Personalen har en egen ingång på plattan. De loggar in med en försatt användare och kan administrera både barn, föräldrar och egna öppetider via plattan samt även se statistik för kommande dagar.

Närvarosystemets Upplägg

Personalplatta
För att förenkla när barn kommer så kan personalen ha en egen platta där de svarar på frågor och ändrar tider. Den är alltid inloggad och finns normalt inte vid dörren utan ligger i personalrummet.

Barnplatta
Kommer många samtidigt på morgonen så kan en extra platta sättas upp som är tänkt till barnen bara.
Den kan man sätta längre ner och i inställningarna kan flikarna "Föräldrar" och "Personal" bortmarkeras så allt barnen kan trycka på är deras egen incheckning.
Är barnen stökiga och inte kan låta den vara i fred så kan den sättas högre upp och fungera som ankomstplatta för de som vill anmäla närvar, och plattan vid sidan av kan låsas till förälderfliken där föräldrar ändrar tider och anger övrig info de kommer på.

Planering för föräldrar
Första närvaroplaneringen görs kanske bäst med föräldrarna.
Via instruktionsblad och kort genomgång av personalen så får de lära sig hur de gör för att lägga upp sina egna arbetschema (om det är aktuellt) eller barnens schema direkt.
Det är också bra tillfälle att se att föräldraren har lämnat all kontaktinformation och att restid blir rätt planerat.
Har inte föräldrarna normala arbetstider så kan en checkbox "Ska endast använda barnschema" klickas i.
Det hindrar föräldern från att gå fel och lägga in arbetstider av misstag.

De olika vyerna
Personalen har en större översikt än vad som visas ute vid dörren. Det är för att skydda att information som kan ses känsligt synas för föräldrar som går förbi. Därför är det bättre att personalen tittar på sin egen platta för att få mer utförlig information.

Statistik-vyn kan vridas och vändas efter önskemål. Den finns även på webben med samma inloggning som på plattan för personal att titta på och anpassa arbetstider efter.

Via uppslaget "föräldrar" kan personalen lägga till byta lösenord för föräldrar som har glömt sitt.
Via uppslaget "Barn" kan personalen ta en ny bild, ändra närvaro eller markera att barnet har gått hem tidigare.

Till nuddis för admin och kommuner »
Nuddis © är del av produktserien från Denacode AB. För försäljning kontakta info@denacode.se eller ring 010 - 234 81 50. Support: support@denacode.se