Denacode Nuddis - Närvarosystem för Förskola och Fritids

NÄRVARO OCH TIDSREGISTRERING SYSTEM

Övergripande demo

En snabb genomgång av systemet från ankomst till avfärd, samt administration från föräldrar dels på plats dels hemifrån med sin telefon, men också personal och förvaltning.
Klicka på bilden under för att starta filmen. Välj fullskärm för bästa upplösningen.

Önskemål från verksamheten

För att skapa ett riktigt bra system har vi lyssnat på varje aktör på en förskola;
föräldrarna, personalen, cheferna och kommun.
Klicka för att starta filmen. Välj fullskärm för bästa upplösningen.
Nuddis © är del av produktserien från Denacode AB. För försäljning kontakta info@denacode.se eller ring 010 - 234 81 50. Support: support@denacode.se